Statistika dogodkov

Klikni na legendo za prikaz ali izklop kategorije.
January February March April May June July August September October November December Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
3169 2769 2922 2523 2394 2281 2679 3561 3009 3334 4138 3876 36655
Dogodki z 1< poročili <= 10
1214 1078 1156 971 949 900 1030 1432 1343 1432 2083 1565 15153
Dogodki z 10< poročili <= 25
150 133 134 111 89 74 103 109 140 138 207 152 1540
Dogodki z 25< poročili <= 50
35 40 54 26 24 34 39 24 54 52 69 46 497
Dogodki z 50< poročili < 100
24 30 29 18 21 12 14 15 29 25 34 24 275
Dogodki z več kot 100 poročili
18 29 22 14 9 13 11 13 25 22 27 22 225
Skupaj 4610 4079 4317 3663 3486 3314 3876 5154 4600 5003 6558 5685 54345