Statistika dogodkov

Klikni na legendo za prikaz ali izklop kategorije.
January February March April May June July August September October November December Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
3170 2771 2925 2527 2398 2467 3094 4290 3328 3334 4138 3877 38319
Dogodki z 1< poročili <= 10
1214 1078 1156 971 948 956 1164 1736 1453 1432 2083 1565 15756
Dogodki z 10< poročili <= 25
150 133 134 111 90 77 113 128 153 138 207 152 1586
Dogodki z 25< poročili <= 50
35 40 54 26 24 35 42 31 64 52 69 46 518
Dogodki z 50< poročili < 100
24 30 29 18 21 12 22 19 31 25 34 24 289
Dogodki z več kot 100 poročili
18 29 22 14 9 13 13 15 26 22 27 22 230
Skupaj 4611 4081 4320 3667 3490 3560 4448 6219 5055 5003 6558 5686 56698