Statistika dogodkov

Klikni na legendo za prikaz ali izklop kategorije.

2021

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
438 392 517 355 393 351 412 722 316 0 0 0 3896
Dogodki z 1< poročili <= 10
185 166 218 131 156 126 134 303 110 0 0 0 1529
Dogodki z 10< poročili <= 25
19 23 20 18 22 8 10 19 13 0 0 0 152
Dogodki z 25< poročili <= 50
3 4 14 5 4 3 3 7 10 0 0 0 53
Dogodki z 50< poročili < 100
3 3 9 2 3 0 8 4 2 0 0 0 34
Dogodki z več kot 100 poročili
1 7 7 2 1 1 2 2 1 0 0 0 24
Skupaj 649 595 785 513 579 489 569 1057 452 0 0 0 5688

2020

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
412 334 322 402 388 364 553 665 406 478 668 647 5639
Dogodki z 1< poročili <= 10
158 128 124 139 149 131 203 260 162 174 317 265 2210
Dogodki z 10< poročili <= 25
25 16 9 17 15 12 18 22 15 22 44 20 235
Dogodki z 25< poročili <= 50
5 8 4 4 7 0 14 4 7 8 12 10 83
Dogodki z 50< poročili < 100
4 6 0 2 5 0 3 2 1 2 5 3 33
Dogodki z več kot 100 poročili
4 2 1 2 1 4 3 2 2 3 5 6 35
Skupaj 608 494 460 566 565 511 794 955 593 687 1051 951 8235

2019

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
400 329 391 339 289 329 408 540 431 388 510 523 4877
Dogodki z 1< poročili <= 10
126 102 114 105 88 119 149 181 166 163 224 231 1768
Dogodki z 10< poročili <= 25
16 13 20 19 10 8 10 14 19 14 15 25 183
Dogodki z 25< poročili <= 50
5 7 8 2 3 7 4 5 5 4 6 10 66
Dogodki z 50< poročili < 100
3 7 3 6 1 3 2 2 6 4 4 7 48
Dogodki z več kot 100 poročili
1 2 5 3 1 2 1 2 4 5 2 2 30
Skupaj 551 460 541 474 392 468 574 744 631 578 761 798 6972

2018

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
318 255 298 240 209 245 348 445 373 420 532 441 4124
Dogodki z 1< poročili <= 10
109 117 118 89 78 98 118 161 153 164 221 151 1577
Dogodki z 10< poročili <= 25
13 20 15 9 6 10 19 13 15 18 21 10 169
Dogodki z 25< poročili <= 50
5 4 11 4 2 4 5 2 3 6 8 9 63
Dogodki z 50< poročili < 100
3 4 3 1 2 3 3 1 4 3 4 2 33
Dogodki z več kot 100 poročili
4 3 1 0 0 2 2 3 0 2 4 1 22
Skupaj 452 403 446 343 297 362 495 625 548 613 790 614 5988

2017

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
299 288 232 231 173 207 271 356 307 389 427 469 3649
Dogodki z 1< poročili <= 10
98 130 113 87 71 110 101 147 139 161 220 200 1577
Dogodki z 10< poročili <= 25
14 10 19 11 11 4 13 7 11 20 26 21 167
Dogodki z 25< poročili <= 50
5 4 3 2 3 5 3 4 6 9 8 4 56
Dogodki z 50< poročili < 100
1 3 3 1 1 3 1 0 5 1 6 3 28
Dogodki z več kot 100 poročili
2 2 2 3 0 0 1 2 3 2 7 5 29
Skupaj 419 437 372 335 259 329 390 516 471 582 694 702 5506

2016

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
279 297 273 251 224 270 260 336 280 333 362 366 3531
Dogodki z 1< poročili <= 10
126 108 105 91 85 94 125 159 155 182 202 171 1603
Dogodki z 10< poročili <= 25
12 11 10 7 3 9 17 15 18 12 15 17 146
Dogodki z 25< poročili <= 50
2 7 4 2 0 2 7 3 8 10 8 2 55
Dogodki z 50< poročili < 100
1 0 5 2 0 2 1 3 2 4 4 0 24
Dogodki z več kot 100 poročili
2 6 2 2 1 3 1 2 4 3 4 1 31
Skupaj 422 429 399 355 313 380 411 518 467 544 595 557 5390

2015

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
205 169 174 147 135 122 172 235 220 258 445 328 2610
Dogodki z 1< poročili <= 10
86 67 76 76 65 61 95 165 117 149 336 100 1393
Dogodki z 10< poročili <= 25
19 12 13 9 5 6 9 10 12 17 47 13 172
Dogodki z 25< poročili <= 50
3 1 4 3 0 4 1 2 5 2 16 0 41
Dogodki z 50< poročili < 100
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 4 2 17
Dogodki z več kot 100 poročili
0 3 2 0 1 1 0 1 0 3 2 0 13
Skupaj 315 252 270 237 206 195 279 413 355 431 850 443 4246

2014

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
255 178 153 139 142 146 175 258 294 240 313 237 2530
Dogodki z 1< poročili <= 10
95 57 71 63 62 53 61 99 139 92 171 101 1064
Dogodki z 10< poročili <= 25
13 9 6 3 4 8 8 10 16 13 13 10 113
Dogodki z 25< poročili <= 50
2 2 1 0 1 4 2 1 8 6 6 3 36
Dogodki z 50< poročili < 100
0 2 0 1 3 0 1 3 2 3 6 3 24
Dogodki z več kot 100 poročili
3 2 0 1 1 0 2 1 6 0 2 3 21
Skupaj 368 250 231 207 213 211 249 372 465 354 511 357 3788

2013

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
168 200 188 107 147 112 134 213 258 295 285 309 2416
Dogodki z 1< poročili <= 10
62 75 83 57 76 62 48 74 104 132 132 104 1009
Dogodki z 10< poročili <= 25
5 8 5 6 10 7 2 7 17 9 9 12 97
Dogodki z 25< poročili <= 50
3 1 2 1 1 2 1 0 9 3 2 5 30
Dogodki z 50< poročili < 100
3 3 3 0 5 0 0 2 7 3 1 2 29
Dogodki z več kot 100 poročili
1 0 1 0 3 0 1 0 4 3 1 2 16
Skupaj 242 287 282 171 242 183 186 296 399 445 430 434 3597

2012

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
106 95 121 82 99 106 104 119 116 183 196 142 1469
Dogodki z 1< poročili <= 10
53 38 39 37 36 30 30 53 65 69 92 76 618
Dogodki z 10< poročili <= 25
4 5 8 4 2 0 4 6 4 5 6 13 61
Dogodki z 25< poročili <= 50
1 1 2 1 0 3 0 1 1 2 1 2 15
Dogodki z 50< poročili < 100
1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 0 1 10
Dogodki z več kot 100 poročili
0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 6
Skupaj 165 141 173 125 138 139 138 180 188 262 295 235 2179

2011

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
115 79 59 71 55 70 75 144 93 118 119 127 1125
Dogodki z 1< poročili <= 10
40 31 32 25 34 23 39 44 51 39 54 59 471
Dogodki z 10< poročili <= 25
4 2 3 4 1 3 2 3 8 5 2 5 42
Dogodki z 25< poročili <= 50
1 0 1 2 2 0 2 2 1 2 0 0 13
Dogodki z 50< poročili < 100
2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6
Dogodki z več kot 100 poročili
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Skupaj 162 114 95 103 92 96 118 193 154 165 175 192 1659

2010

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
22 35 56 44 40 47 58 74 70 51 75 92 664
Dogodki z 1< poročili <= 10
7 14 19 21 12 12 22 30 30 27 37 39 270
Dogodki z 10< poročili <= 25
0 1 3 1 1 0 1 0 3 0 3 2 15
Dogodki z 25< poročili <= 50
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Dogodki z 50< poročili < 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dogodki z več kot 100 poročili
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Skupaj 29 50 78 66 54 59 81 104 103 78 115 135 952

2009

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
60 50 37 39 28 26 38 52 58 52 10 26 476
Dogodki z 1< poročili <= 10
23 17 15 22 13 10 18 14 20 20 5 9 186
Dogodki z 10< poročili <= 25
2 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 9
Dogodki z 25< poročili <= 50
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Dogodki z 50< poročili < 100
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Dogodki z več kot 100 poročili
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 86 70 52 62 41 37 57 68 79 72 15 36 675

2008

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
31 38 33 30 23 37 33 45 36 49 96 58 509
Dogodki z 1< poročili <= 10
12 15 14 9 10 14 9 15 11 26 45 26 206
Dogodki z 10< poročili <= 25
1 1 1 1 0 0 0 0 1 3 5 2 15
Dogodki z 25< poročili <= 50
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Dogodki z 50< poročili < 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dogodki z več kot 100 poročili
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 44 54 48 40 33 52 42 60 48 78 147 86 732

2007

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
37 7 30 24 32 18 31 58 35 45 53 62 432
Dogodki z 1< poročili <= 10
24 6 7 9 8 10 7 15 19 10 8 21 144
Dogodki z 10< poročili <= 25
2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 7
Dogodki z 25< poročili <= 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dogodki z 50< poročili < 100
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Dogodki z več kot 100 poročili
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 63 13 39 34 40 28 38 74 55 55 62 83 584

2006

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
25 25 41 26 21 17 22 28 35 35 47 50 372
Dogodki z 1< poročili <= 10
10 7 8 10 5 3 5 16 12 24 19 12 131
Dogodki z 10< poročili <= 25
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
Dogodki z 25< poročili <= 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dogodki z 50< poročili < 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dogodki z več kot 100 poročili
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 36 32 49 36 26 21 27 44 47 59 67 63 507