Statistika dogodkov

Klikni na legendo za prikaz ali izklop kategorije.

2022

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
541 417 482 341 393 382 520 730 459 0 0 0 4265
Dogodki z 1< poročili <= 10
226 174 196 141 144 132 246 384 225 0 0 0 1868
Dogodki z 10< poročili <= 25
29 17 20 20 12 15 22 29 25 0 0 0 189
Dogodki z 25< poročili <= 50
5 11 13 7 2 8 11 9 14 0 0 0 80
Dogodki z 50< poročili < 100
4 2 3 4 2 3 4 3 0 0 0 0 25
Dogodki z več kot 100 poročili
3 0 3 4 2 2 5 1 2 0 0 0 22
Skupaj 808 621 717 517 555 542 808 1156 725 0 0 0 6449

2021

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
457 395 523 356 396 357 417 728 630 664 877 788 6588
Dogodki z 1< poročili <= 10
185 166 218 131 156 127 137 305 239 270 367 291 2592
Dogodki z 10< poročili <= 25
19 22 20 18 22 8 10 20 26 27 29 27 248
Dogodki z 25< poročili <= 50
3 5 14 5 4 3 3 7 13 18 13 11 99
Dogodki z 50< poročili < 100
3 3 9 2 3 0 8 4 4 8 4 9 57
Dogodki z več kot 100 poročili
1 7 7 2 1 1 2 2 2 6 5 2 38
Skupaj 668 598 791 514 582 496 577 1066 914 993 1295 1128 9622

2020

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
413 337 324 404 389 364 554 665 409 479 672 650 5660
Dogodki z 1< poročili <= 10
158 128 124 140 149 131 203 261 162 174 317 265 2212
Dogodki z 10< poročili <= 25
25 16 9 17 15 12 18 22 15 22 43 20 234
Dogodki z 25< poročili <= 50
5 8 4 4 7 0 14 4 7 8 13 10 84
Dogodki z 50< poročili < 100
4 6 0 2 5 0 3 2 1 2 5 3 33
Dogodki z več kot 100 poročili
4 2 1 2 1 4 3 2 2 3 5 6 35
Skupaj 609 497 462 569 566 511 795 956 596 688 1055 954 8258

2019

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
400 330 391 339 289 330 409 539 432 389 511 526 4885
Dogodki z 1< poročili <= 10
126 102 114 105 88 119 149 182 166 163 224 231 1769
Dogodki z 10< poročili <= 25
16 13 20 19 10 8 10 14 19 14 15 25 183
Dogodki z 25< poročili <= 50
5 7 8 2 3 7 4 5 5 4 6 10 66
Dogodki z 50< poročili < 100
3 7 3 6 1 3 2 2 6 4 4 7 48
Dogodki z več kot 100 poročili
1 2 5 3 1 2 1 2 4 5 2 2 30
Skupaj 551 461 541 474 392 469 575 744 632 579 762 801 6981

2018

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
318 256 299 240 210 245 349 445 374 420 532 441 4129
Dogodki z 1< poročili <= 10
109 117 118 89 78 98 118 162 153 164 221 151 1578
Dogodki z 10< poročili <= 25
13 20 15 9 6 10 19 13 15 18 21 10 169
Dogodki z 25< poročili <= 50
5 4 11 4 2 4 5 2 3 6 8 9 63
Dogodki z 50< poročili < 100
3 4 3 1 2 3 3 1 4 3 4 2 33
Dogodki z več kot 100 poročili
4 3 1 0 0 2 2 3 0 2 4 1 22
Skupaj 452 404 447 343 298 362 496 626 549 613 790 614 5994

2017

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
299 288 232 231 175 207 271 357 308 391 427 469 3655
Dogodki z 1< poročili <= 10
98 130 113 87 71 110 101 147 139 161 220 200 1577
Dogodki z 10< poročili <= 25
14 10 19 11 11 4 13 7 11 20 26 21 167
Dogodki z 25< poročili <= 50
5 4 3 2 3 5 3 4 6 9 8 4 56
Dogodki z 50< poročili < 100
1 3 3 1 1 3 1 0 5 1 6 3 28
Dogodki z več kot 100 poročili
2 2 2 3 0 0 1 2 3 2 7 5 29
Skupaj 419 437 372 335 261 329 390 517 472 584 694 702 5512

2016

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
280 297 273 251 225 271 260 336 280 333 362 366 3534
Dogodki z 1< poročili <= 10
126 108 105 91 85 94 125 159 155 182 202 171 1603
Dogodki z 10< poročili <= 25
12 11 10 7 3 9 17 15 18 12 15 17 146
Dogodki z 25< poročili <= 50
2 7 4 2 0 2 7 3 8 10 8 2 55
Dogodki z 50< poročili < 100
1 0 5 2 0 2 1 3 2 4 4 0 24
Dogodki z več kot 100 poročili
2 6 2 2 1 3 1 2 4 3 4 1 31
Skupaj 423 429 399 355 314 381 411 518 467 544 595 557 5393

2015

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
205 169 174 147 136 124 172 235 220 258 445 328 2613
Dogodki z 1< poročili <= 10
86 67 76 76 65 61 95 165 117 149 336 100 1393
Dogodki z 10< poročili <= 25
19 12 13 9 5 6 9 10 12 17 47 13 172
Dogodki z 25< poročili <= 50
3 1 4 3 0 4 1 2 5 2 16 0 41
Dogodki z 50< poročili < 100
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 4 2 17
Dogodki z več kot 100 poročili
0 3 2 0 1 1 0 1 0 3 2 0 13
Skupaj 315 252 270 237 207 197 279 413 355 431 850 443 4249

2014

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
255 179 153 139 142 146 175 258 294 240 313 237 2531
Dogodki z 1< poročili <= 10
95 57 71 63 62 53 61 99 139 92 171 101 1064
Dogodki z 10< poročili <= 25
13 9 6 3 4 8 8 10 16 13 13 10 113
Dogodki z 25< poročili <= 50
2 2 1 0 1 4 2 1 8 6 6 3 36
Dogodki z 50< poročili < 100
0 2 0 1 3 0 1 3 2 3 6 3 24
Dogodki z več kot 100 poročili
3 2 0 1 1 0 2 1 6 0 2 3 21
Skupaj 368 251 231 207 213 211 249 372 465 354 511 357 3789

2013

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
168 199 188 108 147 111 134 213 258 295 285 309 2415
Dogodki z 1< poročili <= 10
62 75 83 57 76 63 48 74 104 132 132 104 1010
Dogodki z 10< poročili <= 25
5 8 5 6 10 7 2 7 17 9 9 12 97
Dogodki z 25< poročili <= 50
3 1 2 1 1 2 1 0 9 3 2 5 30
Dogodki z 50< poročili < 100
3 3 3 0 5 0 0 2 7 3 1 2 29
Dogodki z več kot 100 poročili
1 0 1 0 3 0 1 0 4 3 1 2 16
Skupaj 242 286 282 172 242 183 186 296 399 445 430 434 3597

2012

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
106 95 122 82 100 106 105 120 116 183 196 142 1473
Dogodki z 1< poročili <= 10
53 38 39 37 36 30 30 53 65 69 92 76 618
Dogodki z 10< poročili <= 25
4 5 8 4 2 0 4 6 4 5 6 13 61
Dogodki z 25< poročili <= 50
1 1 2 1 0 3 0 1 1 2 1 2 15
Dogodki z 50< poročili < 100
1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 0 1 10
Dogodki z več kot 100 poročili
0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 6
Skupaj 165 141 174 125 139 139 139 181 188 262 295 235 2183

2011

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
115 79 59 71 55 70 75 145 93 118 119 127 1126
Dogodki z 1< poročili <= 10
40 31 32 25 34 23 39 44 51 39 54 59 471
Dogodki z 10< poročili <= 25
4 2 3 4 1 3 2 3 8 5 2 5 42
Dogodki z 25< poročili <= 50
1 0 1 2 2 0 2 2 1 2 0 0 13
Dogodki z 50< poročili < 100
2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6
Dogodki z več kot 100 poročili
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Skupaj 162 114 95 103 92 96 118 194 154 165 175 192 1660

2010

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
22 35 56 44 40 48 58 74 70 51 75 92 665
Dogodki z 1< poročili <= 10
7 14 19 21 12 12 22 30 30 27 37 39 270
Dogodki z 10< poročili <= 25
0 1 3 1 1 0 1 0 3 0 3 2 15
Dogodki z 25< poročili <= 50
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Dogodki z 50< poročili < 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dogodki z več kot 100 poročili
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Skupaj 29 50 78 66 54 60 81 104 103 78 115 135 953

2009

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
61 50 37 39 28 26 38 52 58 52 10 26 477
Dogodki z 1< poročili <= 10
23 17 15 22 13 10 18 14 20 20 5 9 186
Dogodki z 10< poročili <= 25
2 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 9
Dogodki z 25< poročili <= 50
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Dogodki z 50< poročili < 100
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Dogodki z več kot 100 poročili
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 87 70 52 62 41 37 57 68 79 72 15 36 676

2008

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
31 38 33 30 23 37 33 46 36 49 96 59 511
Dogodki z 1< poročili <= 10
12 15 14 9 10 14 9 15 11 26 45 26 206
Dogodki z 10< poročili <= 25
1 1 1 1 0 0 0 0 1 3 5 2 15
Dogodki z 25< poročili <= 50
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Dogodki z 50< poročili < 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dogodki z več kot 100 poročili
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 44 54 48 40 33 52 42 61 48 78 147 87 734

2007

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
37 7 30 24 32 18 31 58 35 45 53 62 432
Dogodki z 1< poročili <= 10
24 6 7 9 8 10 7 15 19 10 8 21 144
Dogodki z 10< poročili <= 25
2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 7
Dogodki z 25< poročili <= 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dogodki z 50< poročili < 100
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Dogodki z več kot 100 poročili
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 63 13 39 34 40 28 38 74 55 55 62 83 584

2006

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Dogodki z 1 poročilom
25 25 41 26 21 17 22 29 35 35 47 50 373
Dogodki z 1< poročili <= 10
10 7 8 10 5 3 5 16 12 24 19 12 131
Dogodki z 10< poročili <= 25
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
Dogodki z 25< poročili <= 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dogodki z 50< poročili < 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dogodki z več kot 100 poročili
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 36 32 49 36 26 21 27 45 47 59 67 63 508